นอนวันละกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพอ

การนอนหลับ (ย้ำว่านอนหลับสนิท) คือ การพักผ่อนที่ดีที่สุดเพื่อให้ร่างกายได้ทำหน้าที่สร้างเสริมความเจริญเติบโตและฟื้นฟูสภาพจากความเสื่อมถอย มูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา (จริงจังมาก) ได้ระบุจำนวนชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมสำหรับคนแต่ละช่วงอายุเอาไว้เบื้องต้น ดังนี้


นอนวันละกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพอ

ช่วงอายุและจำนวนชั่วโมงการนอน
• อายุ 0 - 3 เดือน ควรนอน 14 - 17 ชั่วโมง/วัน
• อายุ 4 - 11 เดือน ควรนอน 12 - 15 ชั่วโมง/วัน
• อายุ 1 - 2 ปี ควรนอน 11 - 14 ชั่วโมง/วัน
• อายุ 3 - 5 ปี ควรนอน 10 - 13 ชั่วโมง/วัน
• อายุ 6 - 13 ปี ควรนอน 9 - 11 ชั่วโมง/วัน
• อายุ 14 - 17 ปี ควรนอน 8 - 10 ชั่วโมง/วัน
• อายุ 18 - 64 ปี ควรนอน 7 - 9 ชั่วโมง/วัน
• อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรนอน 7- 8 ชั่วโมง/วัน

ทั้งนี้การนอนให้ครบจำนวนชั่วโมงตามข้อมูลเบื้องต้นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง แต่การนอนที่ถูกต้องจะต้องนอนให้ถูกช่วงเวลาด้วย นอนในช่วงเวลากลางคืนเพียง 4 - 6 ชั่วโมง มีค่ามากกว่าการนอนกลางวัน 8 - 10 ชั่วโมง เพราะธรรมชาติสร้างให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่หากินในเวลากลางวันและพักผ่อนในเวลากลางคืน

การนอนกลางวันอาจจะช่วยให้ร่างกายได้พักทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า แต่สิ่งที่ร่างกายจะไม่ได้รับจากการนอนกลางวันคือ "การฟื้นฟู" เนื่องจากเซลล์ในร่างกายมีการเสื่อมสภาพและสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนทุกวัน โดยกระบวนการฟื้นฟูดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนอนหลับในช่วงเวลากลางคืน

สำหรับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการนอนหลับ คือ "สี่ทุ่มถึงตีสอง" นับเป็นช่วงเวลาทองที่ต่อมใต้สมองจะหลั่งสารที่ชื่อว่า "โกรทฮอร์โมน" (Growth Hormone) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพ การอดนอนในช่วงเวลานี้ร่างกายจึงไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาฟื้นฟูได้ ผลที่ตามมาคือ ความเสื่อมถอยก่อนวัยอันควร

 สังเกตง่ายๆว่าคนที่ทำงานกลางคืนจะมีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยเร็วมาก แม้จะมีเวลานอนกลางวันมากเป็นสิบชั่วโมง ต่างกับคนที่ทำงานกลางวันแต่ได้นอนหลับในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพียง 4 - 6 ชั่วโมง ดังนั้นจำนวนชั่วโมงการนอนที่มากจึงไม่ใช่สิ่งที่บ่งชี้ว่าเพียงพอ แต่การนอนที่เพียงพอคือการนอนในช่วงเวลาที่เหมาะสม