Biotin ไบโอติน วิตามินเสริมสร้างเส้นผม

ไบโอติน (Biotin) วิตามินในตระกูลวิตามินบี คือ "วิตามินบี7" (Vitamin B7) บางครั้งเรียกว่า "วิตามินเอช" (Vitamin H) จัดเป็นวิตามินที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้าง "เคราติน" โครงสร้างหลักที่ช่วยให้ผิว เล็บและเส้นผมแข็งแรง


ไบโอติน (Biotin)
ภาพ: Vitamin Iv Drip

ไบโอตินเป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธัญพืช ไข่แดง กล้วย ผักและเครื่องในสัตว์ แต่ไบโอตินเป็นวิตามินที่จะลดคุณค่าลงเมื่อได้รับความร้อน กระบวนการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนจึงทำให้ปริมาณไบโอตินลดลง

ดังนั้นความต้องการปริมาณไบโอตินในรูปของอาหารเสริมจึงได้รับความนิยมมาก การได้รับปริมาณไบโอตินที่เพียงพอทำให้กระบวนการเสริมสร้างความแข็งแรงของเส้นผมมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม ผมดกหนาขึ้นได้

สำหรับบางรายแม้จะเสริมไบโอตินเข้าไปแล้วแต่ปริมาณการหลุดร่วงของเส้นผมยังคงไม่ลดลง สาเหตุอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ อาการเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิต (ผมร่วมเกิดจากหลายสาเหตุ)

แม้ไบโอตินจะเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ แต่มีข้อควรระวังใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากไบโอตินจะเข้าไปกระตุ้นระบบเผาผลาญด้วยการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นกลูโคส ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว